Реч директора ...

Укидањем система усмереног образовања, Медицинска школа поново постаје самостална од 31. августа1990. године . Последња промена извршена је школске 1992. године Законом о средњој школи, целокупан управни и стручно педагошки надзор пренет је на Министарство просвете.

Укидањем система усмереног образовања, Медицинска школа поново постаје самостална од 31. августа1990. године . Последња промена извршена је школске 1992. године Законом о средњој школи, целокупан управни и стручно педагошки надзор пренет је на Министарство просвете.

Од школске 1991/92. године школа је увела нови смер: зубни техничар, а 1996. године једна генерација завршила је трогодишње школовање за мушког и женског фризера. Поред постојећих смерова школа је 1999. године добила смер – физиотерапеутски техничар, а у периоду до 2010. године уведени су смерови: фармацеутски техничар, лабораторијсјки техничар, медицинска сестра – васпитач, козметички техничар и стоматолошка сестра.

Од школске 1991/92. године школа је увела нови смер: зубни техничар, а 1996. године једна генерација завршила је трогодишње школовање за мушког и женског фризера. Поред постојећих смерова школа је 1999. године добила смер – физиотерапеутски техничар, а у периоду до 2010. године уведени су смерови: фармацеутски техничар, лабораторијсјки техничар, медицинска сестра – васпитач, козметички техничар и стоматолошка сестра.

direktorka_skole
Биљана Бојанић, директорка средње Медицинске школе у Краљеву