Naslov strane ...

Kratak OPIs...

antibiotics-1782433_1920.jpg

PODNASLOV 1

Средња медицинска школа у Краљеву основана је 1958. године решењем Народног одбора среза Краљево, а по предлогу Савета за народно здравље НР Србије. Задатак школе била је припрема медицинских кадрова средње стручне спреме здравствено-социјалних установа и патронажне службе за здравствено просвећивање народа.

PODNASLOV 2

Настава је почела 21. октобра 1958. године у једној учионици ОШ „4. краљевачки батаљон“ (данашња зграда Народног музеја). Практична настава је одржавана у Општој болници у којој је школи стављена на располагање и једна просторија која је уређена у кабинет. У први разред уписана су 33 ученика.. Први директор школе је био је др Борислав Сретеновић, управник Опште болнице. Школовање је трајало три године, а по завршеном трећем разреду ученици су полагали дипломски испит.